Home

Als het ware taaladvies

Taaladvies - Taaladvies

Taaladvies.net geeft antwoord op concrete vragen over taal en spelling. Deze website is een samenwerking van de Nederlandse Taalunie, Team Taaladvies, het Genootschap Onze Taal en het Instituut voor de Nederlandse Taal Ergens brengt taal de lezer of luisteraar als het ware 'in beweging' (althans, effectieve taal) Dat hele idee van iemand bewegen, dat zie je ook aan woorden als 'raken', of 'beroeren' - het zijn woorden met een hele sterke lichamelijke, fysieke component; Dspace.library.uu.nl DA: 20 PA: 41 MOZ Rank: 8

'Zowel de film als het boek is goed' krijgt meestal de voorkeur. 'Zowel de film als het boek zijn goed' komt vaak voor in de spreektaal en is niet 'fout'. Wel krijgt 'Zowel de film als het boek is goed' van oudsher meestal de voorkeur. Zowel x als y is.. Is het een model op ware grote of een model op ware grootte? Antwoord. Correct is: een model op ware grootte. Grootte is een zelfstandig naamwoord, grote is een bijvoeglijk naamwoord (het grote model). Toelichting. Met het achtervoegsel-te kunnen abstract Mensen die aan hun verantwoordelijkheid proberen te ontkomen, doen aan paraplupolitiek. Ze houden als het ware een paraplu boven hun hoofd, waardoor ze hun verantwoordelijkheid niet nemen, maar naast zich laten vallen. Het woord paraplupolitiek komt alleen in België voor, naast de wendingen zijn paraplu openen en zijn paraplu opentrekken Daarbij bewegen ze vooral zijwaarts, als roeispanen, en niet zozeer op en neer zoals de vleugels van vogels. Insecten roeien dan ook als het ware door de lucht. dan. In als-zinnen kunt u de hoofdzin laten beginnen met dan. Dat is vooral gebruikelijk in gesproken taal en bij langere zinnen De afkeuring van Engels en Duits is namelijk geen gevolg van het feit dat we juist die talen zo verschrikkelijk vinden. Het is een uitvloeisel van de vermeende socio-culturele invloed. Decennialang waren Duitsland, Duitse literatoren, Duitse filosofen, Duitse (taal)wetenschappers, de Duitse economie toonaangevend. Als gevolg daarvan was ook het Duits belangrijk. Nieuwe woorden voor nieuwe concepten ontstonden in het Duits, om vervolgens in het Nederlands te worden gebruikt, en.

In overeenstemming met het advies van het Taaladviesoverlegcomité spellen we het voegwoord naargelang ('naarmate') als één woord en de voorzetseluitdrukking naar gelang (van) ('in verhouding tot') als aparte woorden. Sommige naslagwerken spellen altijd naargelang. Korter kan ook: De Mechelaars betalen naar het gewicht van het afval. Taalmail 184 - 30 juni 2004 De fietser, die doorreed, wordt opgespoord. √ De fietser, die doorreed, wordt gezocht. Opsporen betekent 'zoeken en. Er blijft trouwens wel iets wringen in deze zin: met 'een voor een' bekijk je als het ware elke wandelaar afzonderlijk, en met 'het aantal' neem je ze weer als een groep bij elkaar. Dat botst een beetje. Net alsof je zegt: 'de wandelaars kwamen samen een voor een over de finish', daar zit ook iets geks aan. Dit kun je alleen oplossen door de zin te splitsen, of door 'een voor een' weg te laten. Dan heb je vrije keuze voor enkelvoud of meervoud. Zie ook: http://taalprof.web-log.nl. Als drukt een gelijkheid uit. U vindt meer informatie op de website van de Taaltelefoon. De correcte spelling is kersentaart. We schrijven de tussenklank [ə (n)] in een samenstelling als -en als het linkerdeel ( kers) een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op - en ( kersen ), maar geen meervoud op - es Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van taal. In het spel worden allerlei vaardigheden geoefend die van belang zijn om taal te kunnen gebruiken als communicatiemiddel. Later speelt een kind het volwassen leven als het ware na. Door interactie met de volwassene of een ander kind en door het voorbeeld van de volwassenen om hem heen leert het kind

Alsvolgt of als volgt taaladvie

regel 6.I. We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling. (1) met de elementen niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, aspirant-, adjunct-, substituut-, chef-, kandidaat-, interim-, stagiair-, leerling-, assistent-, collega- of meester-. niet-rookster Bij de è gaat het streepje kort naar beneden en 'stopt' hij de klank als het ware. Dus é lang door (eeeee) en è stopt (e) Dus é lang door (eeeee) en è stopt (e) Login of registreer om te reagere Neem die zin bijvoorbeeld al: veel mensen zullen zeggen: Nee, het is ergert zich, irriteren is niet wederkerend. Zo zijn er nog ettelijke voorbeelden te noemen. Maar het gekke is: niet iedereen valt dezelfde dingen op. Sterker nog: sommige mensen worden helemaal gek van bepaald gebruik, terwijl het anderen niks kan schelen. Daarom deed Milfje (met hulp van 2 studiegenootjes*) onderzoek naar wat mensen echt het allerirritantst vinden Wil je graag nog meer lezen over het gebruik van de puntkomma, bekijk dan eens dit uitgebreide taaladvies op de website van Onze Taal. Geplaatst in Gratis taaladvies en getagd als puntkomma, taaladvies, taaltip | Een reactie plaatsen. 11 apr 2019 Wanneer gebruik je 'enkele' en dubbele aanhalingstekens? In teksten worden soms enkele aanhalingstekens gebruikt voor citaten en. Het meervoud wordt ook gebruikt als er sprake is van twee enkelvoudige onderwerpen die elk een verschillende persoonsvorm vereisen: • Zowel mijn broer als ik zijn (niet: is/ben) in Utrecht geboren. • Zowel jij als hij hebben (niet: hebt/heeft) het heel goed gedaan. • Zowel zij als ik vinden (niet: vindt/vind) het juist een erg mooie film. Zinnen met zowel en als kunnen ook op een paar andere manieren opgebouwd worden. Daaruit blijkt duidelijk de oorsprong van de enkelvoudige.

Zowel de film als het boek is / zijn goed - Onze Taa

Grote / grootte - Taaladvies

 1. a.h.w. = als het ware. aids = acquired immune deficiency syndrome. a.m. = (ante meridiem) voor de middag . ANT = Antwerpen (provincie) AOW = Algemene Ouderdomswet art. = artikel a.s. = aanstaande a.u.b. = alstublieft . B en W = Burgemeester en Wethouders. BA = bachelor of arts. bcc = blind car­bon co­py (cc-adressering die voor de an­de­re ge­adres­seer­den on­zicht­baar is) b.g.g.
 2. Genootschap Onze Taal schrijft verder nog dat het woord afkomstig is uit het Grieks en is opgebouwd uit de woorden hupo-('onder') en allassein ('verruilen'). Wat ermee bedoeld wordt, is de combinatie van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord die als het ware indirect met elkaar verbonden zijn
 3. Category Archives: Taaladvies Wereldwijd zijn er meer meertalige dan eentalige kinderen. Posted on May 18, 2013 by Anneke. Reply . Wereldwijd zijn er meer meertalige dan eentalige kinderen. Het is dus best opmerkelijk dat de meesten eentaligheid nog steeds als de norm beschouwen en dat ouders vaak onzeker zijn over meertalig opvoeden. Aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Center for.
 4. Als het geregend had, dan zou hij niet gekomen zijn. Als het geregend zou hebben, zou hij niet gekomen zijn. Als dat waar zou zijn, snap ik er niks van. Ware dat niet gebeurd, dan zou de politie hem niet hebben kunnen arresteren. Italiaans: Se io fossi ricco, io mi comprerei una grande macchina. ('Als ik rijk was, zou ik een grote auto kopen) Frans: Si j'étais riche, je m'achèterais une.
 5. Het werd voor het eerst genoteerd in 1911 en het heeft de wind in de zeilen, wat tot veel kritiek leidt. Taalkundigen (bv. Taalkundigen (bv. van Hout (2006) ) zien in het gebruik van hun als subjectvorm een manier van de taalgebruiker om het taalsysteem efficiënter te maken: het is een oplossing voor de ambiguïteit van zij , dat als subjectspronomen voor de derde persoon meervoud én enkelvoud (vrouwen) dienstdoet
 6. Vermeld de personen die behulpzaam waren bij het onderzoek en de fondsen die het onderzoek hebben gesteund. Referenties (eventueel). Geef de belangrijkste referenties op, niet alle referenties uit het onderzoek. 2 Affiliatie = letterlijk 'verbondenheid met een instelling of een persoon' - wordt gebruikt in wetenschappelijke papers om de gegevens van de instelling op te sommen (naam van de.

paraplupolitiek - Vlaamse overheid - Vlaandere

Deze lijst bevat afkortingen die in het Nederlandse taalgebruik voorkomen, met inachtneming van de volgende punten: 'In het Nederlandse taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen. Het begrip 'afkorting' wordt in ruime zin gebruikt en omvat in deze lijst Binnen het taaladvies wordt het gebruik van dat voegwoord onderverdeeld in een aantal categorieën, die ik voor het gemak even labels heb gegeven (die labels zijn best aanvechtbaar, maar je moet toch wat): Jelle is groter dan Marten (standaardcomparatief) Niemand anders dan Jelle kwam naar het feest (comparatief van uitzondering) Pieter is even groot als Marten (gelijke equatief) Anna is twee. Übersetzung im Kontext von als het ware in Niederländisch-Deutsch von Reverso Context: En toen maakte ik als het ware afbeeldingen Het niveau A1-min is als het ware een lijntje langs een schaal tussen 10 en 80. Het lijntje van A1-min ligt over het getal 16. Als je 16 punten scoort op de taaltoets, dan heb je dus niveau A1-min. De eerste verzwaring die minister Vogelaar nu wil doorvoeren gaat ongeveer als volgt: de term A1-min en het aantal van 16 punten blijven bestaan. In het spel worden allerlei vaardigheden geoefend die van belang zijn om taal te kunnen gebruiken als communicatiemiddel. Later speelt een kind het volwassen leven als het ware na. Door interactie met de volwassene of een ander kind en door het voorbeeld van de volwassenen om hem heen leert het kind:.

Er waren twee kampen. De particularisten pleitten voor een eigen Nederlands pleitten, anders dan dat van het noorden. De integrationisten daarentegen wilden net de noordelijke standaardtaal overnemen, omdat die sterk genoeg stond om naast het officiële Frans te staan. De integrationisten trokken uiteindelijk aan het langste eind. Toen in het begin van de jaren zestig de taalgrens ook. In het eerste half jaar dat het examen gedaan werd (maart - oktober 2006) waren er ongeveer 1500 kandidaten aan de beurt geweest, sindsdien is het aantal kennelijk weer wat bijgetrokken. Vóór 2006 waren er grotere aantallen immigranten die met een MVV naar Nederland kwamen. Een onduidelijk aantal immigranten valt nu buiten de cijfers omdat zij via België of Duitsland naar Nederland komen zulk(e) 1. In Vlaanderen wordt zo'n vaak gebruikt in combinatie met meervoudige zelfstandige naamwoorden. In Nederland: zulke. 2. Het gebruik van zo'n voor niet-telbare zelfstandige naamwoorden is standaardtaal in België (bv. bier, melk, pijn, weer).. West-Vlaams, zie zulk een. 1. Ik heb nog nooit zo'n schoon bloemen gezien. Zo'n twee onnozelaars samen heb ik nog nooit gezien

Het is daarom raadzaam om bij twijfel steeds betrouwbare websites zoals taaladvies.net te raadplegen. Hou alvast rekening met de volgende veelvoorkomende fouten in academische teksten: Valse vrienden Sommige woorden lijken letterlijk vertaald te kunnen worden uit andere talen, maar dat is niet steeds het geval. Afhankelijk van de context kan de betekenis immers verschillen. Woorden als to find. Vaak wordt er gesproken over de moraal van het verhaal en dat is eigenlijk altijd een boodschap. In sprookjes, verhalen of kinderprogramma's is ook vaak een moraal verstopt, als het ware een wijze les om van te leren. In groepen mensen in landen, op scholen of in streken, zijn er vaak specifieke ideeën over wat moreel gedrag is, en wat men als goed of slecht ziet. Hier komt ook de.

De Bie probeert zo goed en kwaad als het kan de meest urgente klussen af te handelen. NRC, 1995. Ge ziet dat het leven doorgaat, ondanks iets ingrijpends als de bezetting van uw land. Maar wat wilt ge? Wij waren, al onze eigenaardigheden ten spijt, gewone mensen. Wij moesten er ons zo goed en zo kwaad mogelijk doorheen slaan, zoals vader zei (en met hem duizenden andere vaders). Emmeke, Jan. Het is immers helemaal niet zo dat de ANS in 1997 schreef dat iets niet mocht, en nu besluit dat het wel mag. De nieuwe e-ANS is, veel meer dan de vorige versie, gebaseerd op allerlei soorten. Wat is de betekenis van ware jakob? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord ware jakob. Door experts geschreven

Het kan allebei, maar dan heeft het wel een andere betekenis. (a) Jij vindt hem beter dan mij. (b) Jij vindt hem beter dan ik. In deze zinnen worden twee oordelen met elkaar vergeleken. In (a) oordeelt één persoon (jij) over twee personen (hem en mij); de betekenis van deze zin is, dat 'jij hem beter vindt dan jij mij vindt' als het ware po polsku słownik niderlandzko - polski. als het ware adverb. Brak tłumaczeń Dodaj Tłumaczenia pośrednie. Te tłumaczenia zostały stworzone przez algorytm, nie zostały zweryfikowane przez człowieka. Bądź ostrożny. jakby (@17 : en: in a way en: so to speak en: as if) niby (@14 : en: in a way en: as if en: quasi) jak gdyby (@9 : en: as it were en: quasi en: as if) jakoby. Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures, en ze vormen daardoor als het ware het visitekaartje van de Vlaamse overheid

Het maakt in dat geval niet uit of het over een persoon, een bedrijf, dier, instituut, instelling of ding gaat. Daarnaast schrijf je beide zonder -n als het zelfstandig in de zin staat en niet op 1 of meer personen slaat. We geven je hieronder een aantal voorbeelden. Voorbeelden Beide. Je moet beide handen aan het stuur houden. Ik zag beide kinderen naar school gaan vandaag. De bedrijven. Regel Eerst dan → pas dan. Dit is een van de vele fouten die LanguageTool kan vinden. Bezoek de homepage van LanguageTool om het online te gebruiken of gratis te downloaden. Als hier 'eerst' gebruikt wordt als 'pas', dan is moderner: pas dan. Eerst dan kunnen immers argumenten hierover worden gewisseld • Zowel het boek als de films waren een groot succes. • Zowel mijn ouders als mijn broers wonen in Coevorden. Het meervoud wordt ook gebruikt als er sprake is van twee enkelvoudige onderwerpen die elk een verschillende persoonsvorm vereisen: • Zowel mijn broer als ik zijn (niet: is/ben) in Utrecht geboren. • Zowel jij als hij hebben (niet: hebt/heeft) het heel goed gedaan. • Zowel. Het advies is bovendien ronduit fout, want een frequentieonderzoekje ( Zo'n taaladvisering drijft een wig in de Nederlandse taaleenheid. In plaats van te kiezen voor het algemene rotonde, krijgen Vlamingen hier nu groen licht voor het rondpunt.Ik herhaal. Taaladvies zou in de eerste plaats het gemeenschappelijke Nederlands moeten aanbevelen. Ik.

Het zakelijk netwerk, het open netwerk, het gemeenschappelijk netwerk.....ze gaan zich als het ware samen als één woord, één term gedragen. Het netwerk zelf is niet zakelijk ; dat doet helemaal niks. Het slaat meer teug op de functie die het voor jou heeft. Vergelijk : de zakelijk leider. De zakelijk leider is de leider over de zadelijke kant van een bedrijf / vereniging / stichting. Van de 52 eerstejaarsstudenten waren er 20 die hun jaar overdeden. aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken. Taaladvies.net Drieënnegentig / 9 ; Getallen schrijven: Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers? De meest gebruikelijke regel is dat je getallen tot twintig in letters schrijft: zes, negen, elf, negende ; Schrijf getallen in één woord tot aan het. De lichte diftongering van de lange monoftongen <ee>, <oo> en <eu>, waardoor de uitspraak van heel grote neus als het ware opschuift naar 'heil groute nuis'. Poldernederlands . Sinds het laatste kwart van de 20e eeuw heeft de ontwikkeling van het gesproken noordelijke Standaardnederlands een onverwachte wending genomen, althans volgens de Amsterdamse taalkundige Stroop (1998). De uitspraak van. Toch schrijven we het woord financieel zonder trema. Dat komt door een andere regel. Die luidt: bij drie of meer opeenvolgende klinkers komt er nooit een trema op de letter na de i. De achtergrond van die regel is dat je een combinatie als iee eigenlijk niet verkeerd kúnt lezen; de woordvorm zet je als het ware op het goede been (al is dat laatste misschien geen bestaande uitdrukking). Er is.

HET MEERVOUD IN HET NEDERLANDS . 1. Algemene regels . 1.1. In principe wordt in het Nederlands de meervoudsvorm van een substantief als volgt gerealiseerd : (i) de uitgang -en wordt toegevoegd aan het substantief; de spellingsregels worden uiteraard toegepast, wat o.a. impliceert dat de waarde van de eindklinker gerespecteerd wordt en dat de letters z en v alleen aan het. De sociale aspecten van de standaardtaal en het Nederlands als eenheidstaal. Peter Debrabandere. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 1 Full PDF related to this paper. READ PAPER. De sociale aspecten van de standaardtaal en het Nederlands als eenheidstaal. Download . De sociale aspecten van de standaardtaal en het Nederlands als eenheidstaal. Als aanvulling op de eerste twee antwoorden nog het volgende: Allen, sommigen, velen wordt gebruikt voor personen. Alle, sommige, vele slaat op niet-personen (dieren en dingen). Dus: Veel arbeiders waren op het werk, sommigen waren vrij maar de meesten staakten. Veel auto's staan in de file, sommige hebben autopech maar de meeste hebben geen last

taaladvies. Antwoord aan Ruud Hendrickx, VRT taaladviseur en van Dale hoofredacteur. Deel 1. Bent u op deze pagina terecht gekomen omdat u uitleg zoekt over het Belgisch Nederlands of het Zuid Nederlands, ga dan eerst naar de home pagina van deze website waar u duidelijke uitleg vindt. Of lees het verklarend artikel over Belgisch Nederlands. Taaladvies schrijft over maar aan het begin van een zin: 'Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met maar. In de praktijk ligt dit genuanceerder. Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. De twee zinnen kunnen dan één samengestelde zin vormen, maar dat hoeft niet. Het tweede deel kan ook als losse zin worden.

KDV, het ware gezicht - YouTube

woordgebruik - omslachtige formuleringen - Vlaamse overhei

Het moge duidelijk zijn dat als dat opnieuw gebeurt, nu in Antwerpen (en in Brussel waren het wel degelijk jongens uit de Antwerpse haven die mee aanstokers waren), dat een zware streep door de rekening van de vakbonden is Gebouwen daarentegen liegen nooit, ze reflecteren het ware verhaal over mensen.' Met dank aan beurzen kon Ghazwan zijn werk in Nederland voortzetten. In 2018 nam hij deel aan het Hestia-programma, een initiatief van het UAF en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Zie Taaladvies. Het werkwoord hoeven in een ontkennende zin wordt in België minder gebruikt dan in Nederland. Als wij klein waren, gingen we vaak naar zee. In Nederland gebruikt men dan toen. Zie Taaladvies. In België wordt vaker het voegwoord opdat gebruikt, dikwijls in combinatie met zouden (We stellen alles in het werk opdat de problemen snel zouden worden opgelost). In Nederland is. Vermijd. spreektalige uitdrukkingen: die uitdrukkingen zijn correct Nederlands, maar vermijd je beter in een academische schrijftaak.; bv. In een tweede fase van het onderzoek is het nodig om dit te gaan preciseren. (laat 'gaan' weg) bv. Eens de interviews uitgeschreven waren, konden de resultaten geanalyseerd worden.(gebruik 'zodra') tussentalige uitdrukkingen: die uitdrukkingen worden niet. Batubulan Integratieve Counseling/ Mindfulness/ Taaladvies, Heelsum, Gelderland, Netherlands. 33 likes. Integratieve Counseling/ Mindfulness: counseling met betrekking tot psychosociale.. Je zag als het ware een strijd der frames: het 'vluchtelingen als bedreiging'-frame (het frame dat Wilders verkondigde) en het solidariteitsframe (morele plicht om die mensen op te vangen). Door met termen als 'vluchtelingentsunami' en 'testosteronbommen' in te spelen op de angst bij mensen wist Wilders het 'vluchtelingen als bedreiging'-frame veel dominanter te krijgen. maandag 5 juni 2017.

Speurtocht naar het ware paradijs | Museon

Tagarchief: taaladvies taal. Taal ! (3) 22 oktober 2017 ingeborguitentuis Een reactie plaatsen. Het heeft even geduurd maar hier is mijn derde blog over taal. Ik zal weer een aantal hopelijk interessante onderwerpen behandelen. Eerdere blogs lees je hier: Taal ! en Taal ! (2) Spatiegebruik. Het lijkt wel alsof we bang zijn geworden dat woorden te lang worden. Het onjuiste spatiegebruik. Dit is een lijst van verschillen tussen het Nederlands in Nederland, Suriname en Vlaanderen.. Het bewaken en beschrijven van het Standaardnederlands is door de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie.De Taalunie publiceert werken waarin het taalsysteem is beschreven en regels zijn vastgelegd. Desondanks komen binnen het taalgebied verschillen voor. Het doel van Theater Als Het Ware is eigen theaterproducties maken en produceren die aansprekend zijn voor jong en oud. Zij maken licht-filosofische familievoorstellingen al dan niet gebaseerd op een bestaand verhaal. Ze gebruiken klassieke verhaalstructuren als kapstok voor een eigenzinnige versie die geschikt is voor (jonge) jeugd. Daarin staat het spel met de waarheid centraal (als het ware. Het staat dan in beteekenis nagenoeg gelijk met als zelf, met of 't ware of als 't ware. In deze toepassing echter komt het thans weinig meer voor, ofschoon in Vlaamsch België nog in gebruik (Schuermans (1883)). Typisch Vlaams: Gelijk' is hier een voegwoord. In Nederland is dit gebruik sterk verouderd. Geen Algemeen Nederlands; Gangbaarheid: 7; Vlaamsheid: 1. zie andere definities van.

Opvallend taaladvies (6): foute talen - Marten van der Meule

Deze delen nemen de zin als het ware in de tang. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Maar als tussen beide delen veel woorden staan, maak je het de lezer niet gemakkelijk. Het resultaat is namelijk een lange zin die je tekst nodeloos ingewikkeld maakt. Let op. Om tangconstructies te herkennen en te verbeteren, moet je enkele zinsdelen en woordsoorten kunnen herkennen. Denk aan het. Taaladvies onderdrukt variatie, dat is het uitgangspunt van de theorie. Maar of dat in de praktijk altijd zo is, dat is eigenlijk nog maar de vraag. Wat mij betreft is dit typisch zo'n algemene, theoretische uitspraak, die niet per se gestoeld is op minutieus onderzoek in de data. Gelukkig ben ik bereid om dat soort onderzoek te doen. Ik heb tot nu toe twee onderzoeken gedaan, allebei op. Misschien is het omdat er wel één vrij belangrijk element van het taaladvies lijkt te veranderen: de argumentatie. Daarover een andere keer meer. Wat betreft woorden is er al wel eerder de aandacht gevestigd op gevallen die vroeger werden afgekeurd maar die nu vrij algemeen worden geaccepteerd. Het is dus zeker niet nieuw wat ik zeg. Maar ik denk dat het nuttig blijft het te herhalen: er. De ware betekenis van het woord is bij de gebruikers volgens mij nooit bekend, en zodra erop gewezen wordt zullen ze het ook niet zo snel meer gebruiken. Onder geen beding moeten we sferisch accepteren als correct Nederlands, meent hij. Daarvoor staat de werkelijke betekenis te ver van de bedoelde betekenis af. Maar toch doen we het

Taalmail 176 - 200 VRT Taa

 1. Oudkomers, voor wie de (gratis) inburgerings-voorzieningen waren bedacht per 1-1-2007, zijn massaal weggebleven. Het ging daarbij om 60.000 cursussen per jaar. Het geld was wel gereserveerd. Nieuwkomers van buiten Europa zijn weliswaar inburgeringsplichtig, maar voor hen is in de Wet Inburgering een andere constructie bedacht: zij zouden 70% van de kosten voor hun verplichte inburgeringscursus.
 2. In het kort Dit jaarverslag van Team Taaladvies biedt u een overzicht van de resultaten van het jaar 2020, zowel voor de interne adviesverlening bij de Vlaamse overheid als de externe dienstverlening aan het grote publiek. Dat in 2020 alles anders dan anders was, hoeven we hier eigenlijk niet te herhalen. Een regelmatig terugkerend thema tijdens de coronacrisis is de noodzaak en behoefte om.
 3. 30 woorden waar een spatie in moet. Dan zit er weinig anders op dan ze uit je hoofd te leren. De dertig gevallen hieronder waarin nu eenmaal een spatie hoort. Er zijn er vast nog meer, maar dit zijn de gebruikelijkste. aan elkaar. Gek genoeg schrijf je aaneenschrijven aaneen, maar aan elkaar schrijven los
 4. Het antwoord op deze vraag schuilt deels in het antwoord op de voorgaande vraag. Toen in Vlaanderen een norm voor de uitspraak van het Standaardnederlands vastgesteld moest worden, bestond in Vlaanderen amper een spraakmakende gemeente. Die was alleen maar in Nederland te vinden. Het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs waren in Vlaanderen tot ongeveer 1930 grotendeels Franstalig. Tot.

Taalprof Plein: Vragen 1

 1. Taaladvies.net: standaardtaal in Belgi Gelukkig is zijne vriend hem komen depanneren en na enkele uurkes brieven plooien en postzegels plakken waren ze er door. Gelukkig hebben we een ict-coördinator die ons komt depanneren als het nodig is, wat ervoor zorgt dat we vol vertrouwen experimenteren. (Standaardtaal in België Taaladvies.net) Omdat er geen meerderheid gevonden werd moest.
 2. Het is van belang dat uw boodschap overkomt zoals u deze bedoelt. Daarom geeft Smeets Tekstcreaties gratis taaladvies. Bijvoorbeeld op Facebook en LinkedIn. Lees gerust mee. tijdens een schrijftraining gaan we dieper in op taal, spelling, grammatica en stijl. U ervaart een nieuwe dimensie van schrijven
 3. Het clubje heren waren nog lang niet uitgepraat. (= was) Incongruentie in een verwijzing. Ook als je verwijst naar een bezit kun je een incongruentie krijgen: De directie gaf al hun medewerkers een bonus. De directie is enkelvoud en het bezittelijk voornaamwoord schrijf je dan ook in het enkelvoud. Welk voornaamwoord je kiest, hangt af van het geslacht van het zelfstandig naamwoord. Als je.

Haalt u de fouten uit deze zin? Taalunie:Berich

 1. Ik lees verder (het lezen van de ik is blijkbaar net onderbroken) Kristof wil de brief ook lezen, en is ongeduldig. Ik lees zwijgend verder en negeer Kristof, die ongeduldig wiebelend naast me zit. Pas als ik de brief helemaal gelezen heb, geef ik die aan hem. Of je hier dus 'als' of 'wanneer' gebruikt, is niet relevant. Wel dat je de zin moet omdraaien. En dat je deze zin kunt gebruiken om.
 2. Vertalingen in context van welk als het ware in Nederlands-Frans van Reverso Context: Veeleer weerspiegelen dergelijke cijfers de stand van het maatschappelijk emancipatieproces, welk als het ware de achtergrond vormt waartegen mensenrechtenkwesties aan de orde zijn
 3. Hierover is veel te doen geweest bij het verschijnen van het Groene Boekje in 1995, vooral omdat er allerlei lastige uitzonderingen waren. Sinds de edities van 2005 en 2015 is het redelijk overzichtelijk. Eerste woord eindigt op 'en' We beginnen makkelijk. Als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is en zelf al eindigt op en, schrijf je die n ook: haven + arbeider.
 4. De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden vindt plaats tijdens de Week van het Nederlands, namelijk op vrijdagavond 9 oktober simultaan in meer dan 75 bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel. Deelname is gratis

Stimuleren taalontwikkelin

Het gebruik van het woord 'er' in het Nederlands is vrij ingewikkeld. Dit komt vooral doordat er vijf verschillende manieren zijn waarop dit woord gebruikt kan worden. In dit artikel worden de vijf functies van 'er' stap voor stap beschreven en uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Eigenlijk betekent 'er' hetzelfde als 'daar'. Het is in principe een verzwakte vorm van dit. 17.3 Initiaalwoorden en letterwoorden. Een initiaalwoord of een letterwoord wordt gevormd door de eerste letters van een naam of een andere woordgroep en gedraagt zich in de zin als een woord. Als we het voorlezen, spreken we de korte vorm uit, niet de gehele naam of woordgroep waar het voor staat. Sommige van deze woorden lezen we als een stel. In 2001 waren dat er in totaal 582. Van deze oproepen heeft de Taaltelefoon er 381 (65,46 % van alle oproepen via Taaladvies on line) behandeld. Het Genootschap Onze Taal heeft 112 oproepen (19,24 %) behandeld. Daarnaast heeft de projectmedewerker bij de K.U. Leuven ook nog 79 oproepen (13,57 %) behandeld waarvoor het antwoord op de taalvraag eenvoudig in de voorziening Taaladvies on line te.

“Eenvoud is het kenmerk van het ware” - http://wwwMijn Passie Europese Vogels Kweken - Goudvink kleurmutaties

ontstonden programma's die erop gericht waren de Vlaming correct Nederlands te leren. Een van de bekendste en populairste programma's was 'Hier spreekt men Nederlands'. Het liep van 1964 tot 1972. 2. Al in de 18e eeuw was men zich bewust van het verschil tussen noord en zuid, en wilden sommigen aansluiten bij de noordelijke taalnorm. In de Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael. als het ware translation in Dutch-French dictionary. C'est presque comme si on avait l'intention de détourner les personnes de tout vestige de leurs valeurs et symboles exprimant une verticalité et une spiritualité.presque comme si on avait l'intention de détourner les personnes de tout vestige de leurs valeurs et symboles exprimant un Hang je zinnen en alinea's aan elkaar door het gebruik van structuuraanduiders. Gebruik verwijswoorden zoals 'die' en 'dat' om te verwijzen naar wat je gezegd heb. Let erop dat je ze correct gebruikt. Of gebruik signaalwoorden.Die laatste vind je terug in onderstaande tabel. Als je wil, kan je deze tabel ook als pdf afdrukken: lijst verbind met woorden. Som o Topjaar voor taaladvies 2021-02-18 - Het jongste nummer van het tijdschrif­t 'Onze Taal' sprankelt zoals zo vaak 36 bladzijden lang. Het neemt een steile start met het onderwerp 'Duidelijke taal'. Wat hebben we eraan, waarvoor zijn er prijzen toegekend? En eenvoud levert niet per se duidelijkh­eid op, integendee­l, zo is te leren: verbinding­swoorden, die je als het ware 'leiden.

6.3 Samenstelling - bijzondere gevallen met koppelteken ..

4 1 EXTERN TAALADVIES: DE TAALTELEFOON 1.1 Werking van de Taaltelefoon In 2006 heeft de Taaltelefoon grotendeels op dezelfde manier gewerkt als tijdens het werkingsjaar Een beschrijving van de werking van de Taaltelefoon is te vinden in deel 3 van dit jaarverslag. Belangrijke ontwikkelingen waren de invoering van de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal bij de overheid en het onderwijs, en de. De eerste drie magen zijn 'voormagen', die het voedsel als het ware voorverteren. De vierde maag is de lebmaag en is vergelijkbaar met de maag van elk ander zoogdier. Dus ook vergelijkbaar met de mensenmaag ; Tijd voor een biologielesje! Hoeveel uiers heeft een stier ; Op een boerenbedrijf in de Achterhoek overleed deze week een agrariër na een confrontatie met een stier. Het is niet voor het.

hè of hé? Schrijven Onlin

Het ware verlangenWat is het ware doel van het leven? - QuoraDe verstillende portretkunst van Elizabeth Koning - NEW DAWNHet ware Warschau: de stad van de feniks flikt het weerFenna Bunschoten - Spina Bifida